|NL| Opschorting van activiteiten — Recente ontwikkelingen (bijgewerkt tot 5 mei 2023)

BIT4YOU.io
7 min readApr 26, 2023

Markt- en klantinformatie van bit4you SA

05 mei 2023

Beste klant,

Op 26 april 2023 hebben we u laten weten dat we onlangs hadden vernomen dat één van onze belangrijkste serviceproviders, CoinLoan, gevestigd in Estland, niet langer de vereiste registratie had als bewaarder van virtuele valuta en dat er op 24 april 2023 een voorlopige beheerder was aangesteld bij gerechtelijk bevel.

Hierna hebben we onmiddellijk verschillende stappen ondernomen om de aard en omvang van deze situatie te begrijpen.

Als gevolg van deze stappen hebben we geen indicatie dat virtuele valuta’s die namens onze klanten bij CoinLoan worden gehouden, niet kunnen worden hersteld, vooral gezien het bericht dat Coinloan op 25 april 2023 heeft gepubliceerd en dat u aan het einde van deze tekst kunt vinden.

Om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen en omwille van de eerlijkheid, zijn we sinds 26 april 2023 overgegaan tot het opschorten van de uitvoering van operaties via het platform.

Op basis van de momenteel beschikbare informatie hebben we de voorlopige beheerder van CoinLoan gevraagd om zo snel mogelijk de virtuele valuta’s terug te vorderen die bij CoinLoan zijn gestort en die eigendom blijven van de klanten van bit4you, ongeacht of CoinLoan of bit4you hun activiteiten voortzetten.

Naar aanleiding van de stappen en het opschorten van de uitvoering van operaties via het platform sinds die datum, willen we u graag informeren over recente ontwikkelingen:

a) in het licht van het voorgaande heeft bit4you S.A. bij brief van 1 mei 2023 haar aanvraag tot registratie als VASP (Virtual Assets Service Provider) ingetrokken en merkt op dat deze intrekking op 2 mei 2023 van kracht is geworden;

b) bit4you S.A. heeft besloten om, om de stappen voort te zetten die bedoeld zijn om de belangen van haar klanten te beschermen en met het doel om de gelijke behandeling van haar klanten te blijven waarborgen, de ondernemingsrechtbank te vragen een voorlopige beheerder aan te stellen om de ordelijke afwikkeling van de verbintenissen van bit4you te waarborgen.

Naar aanleiding van deze procedure die bit4you op 4 mei 2023 heeft ingeleid, heeft de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank op 5 mei 2023 een beschikking uitgevaardigd tot benoeming van een college van voorlopige bewindvoerders binnen bit4you, bestaande uit de heer Nicholas OUCHINSKY en de heer Dirk SMETS.

Dit Collegen die de raad van bestuur van bit4you niet vervangt, is ondermeer belast met de uitvoering van het resolutieplan teneinde de belangen van de cliënten te beschermen.

In het kader van haar opdracht zal het College van voorlopige bewindvoerders starten met een beschrijving van de financiële en economische situatie van bit4you en en een beoordeling van de capaciteit van de vennootschap om haar activiteiten voort te zetten. Het College zal hierover verslag uitbrengen aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.

Ter informatie, hieronder vindt u de bedragen van virtuele valuta’s die namens bit4you-klanten bij CoinLoan worden aangehouden, die sinds 26 april 2023 ongewijzigd zijn gebleven :

a) ADA: 638630,3823535 (~59,96%)

b) BNB: 501,13053821 (~48,11%)

c) BTC: 145,30546755 (~81,45%)

d) CLT: 2500 (100%)

e) DOT: 5892,69272510 (~25,02%)

f) ETH: 1097,48098842 (~67,32%)

g) LINK: 4822,81669622 (~35,34%)

h) LTC: 512,84347324 (~27,58%)

i) USDT: 5294,33 (~0,25%)

j) XLM: 452075,6079946 (~59,07%)

k) XMR: 279,09109313 (~54,98%)

l) XRP: 1247519,45612 (~85,66%)

Houd er rekening mee dat de percentages bij benadering zijn.

We begrijpen dat deze situatie reden tot bezorgdheid kan zijn, maar we willen u verzekeren dat we er alles aan doen om deze situatie zorgvuldig op te lossen en de belangen van onze klanten te beschermen. Wij blijven tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en u van de nodige informatie te voorzien.

Wij danken u voor uw vertrouwen in bit4you SA en houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

Vriendelijke groeten

Het bit4you SA team

Voor uw volledige informatie vindt u hieronder het bericht gepubliceerd door Coinloan:

“Een kennisgeving van beschikkingsbeperking die gisteren, 24 april 2023, is ontvangen, vereist dat CoinLoan alle activiteiten voor zijn gebruikers stopt, inclusief opnames. Deze actie is onverwacht en heeft een onmiddellijk effect. Daarom hebben we geen andere keuze dan aan deze eisen te voldoen. We doen er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Onze juridische entiteit in Estland (CoinLoan OÜ) maakt deel uit van de CoinLoan Group en voorlopige goedkeuring van de beheerder is nu verplicht voor elke transactie waarbij CoinLoan OÜ binnen de groep wordt gebruikt en die kan leiden tot verplichtingen voor CoinLoan OÜ. Het kan enkele werkdagen duren voordat deze goedkeuring is ontvangen. We zullen meer informatie delen zodra deze beschikbaar komt.

Ons juridische team heeft voldoende argumenten geleverd om te bewijzen dat CoinLoan in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. De aanstelling van een voorlopige bewindvoerder lijkt voor de rechter de eenvoudigste manier om een oplossing te vinden door een onafhankelijke derde partij de financiële situatie van de onderneming te laten controleren. We gaan in beroep, maar we moeten ons ook neerleggen bij de uitspraak van de rechter.

Het stoppen van alle activiteiten op het platform is een moeilijke beslissing, en we hebben het met een bezwaard hart genomen. We begrijpen dat dit nieuws een impact heeft op alle CoinLoan-gebruikers, wiens belangen altijd onze prioriteit zijn geweest. We zullen ijverig werken om aan onze verplichtingen te voldoen en alle nodige stappen ondernemen om de activa van gebruikers te beschermen en te behouden. “

(Bron: https://coinloan.io/blog/important-message-to-all-coinloaners/.)

U vindt ook de link naar de publicatie naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak met betrekking tot CoinLoan:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/eng/teadaanne?teate_number=2065591

28 April 2023

  • We zijn bezig met het repatriëren van alle activa van onze klanten, die niet zijn geblokkeerd op Coinloan, naar Bit4You-wallets.
  • We volgen de situatie met Coinloan in Estland op de voet en houden u van dag tot dag op de hoogte van de situatie.

Geachte klant,

Wij willen u informeren dat wij onlangs hebben vernomen dat een van onze belangrijkste dienstverleners, CoinLoan, gevestigd in Estland, niet langer over de vereiste registratie beschikt als bewaarder van virtuele valuta. Naar aanleiding hiervan hebben wij onmiddellijk verschillende stappen ondernomen om de aard en omvang van deze situatie te begrijpen.

Het werd ons meegedeeld dat op maandag 24 april 2023 in Estland een gerechtelijk bevel tot insolventie tegen CoinLoan is uitgevaardigd. Tot op heden hebben wij echter geen aanwijzingen dat de virtuele valuta’s die namens onze klanten bij CoinLoan worden aangehouden niet zullen worden teruggevorderd, vooral gezien het bericht dat CoinLoan op 25 april 2023 heeft gepubliceerd en dat u aan het einde van deze tekst kunt vinden.

Om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen en omwille van de eerlijkheid, hebben we de uitvoering van activiteiten via het platform opgeschort.

Wij blijven alle nodige stappen ondernemen om de activa van onze klanten te beschermen en te behouden, en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Ter informatie vindt u hieronder de hoeveelheden virtuele valuta die namens de klanten van bit4you bij CoinLoan worden aangehouden:

a) ADA: 638630,3823535 (~59,96 %)

b) BNB: 501,13053821 (~48,11 %)

c) BTC: 145,30546755 (~81,45 %)

d) CLT: 2500 (100 %)

e) DOT: 5892,69272510 (~25,02%)

f) ETH: 1097,48098842 (~67,32%)

g) LINK: 4822,81669622 (~35,34%)

h) LTC: 512,84347324 (~27,58%)

i) USDT: 5294,33 (~0,25%)

j) XLM: 452075,6079946 (~59,07%)

k) XMR: 279,09109313 (~54,98%)

l) XRP: 1247519,45612 (~85,66%)

Houd er rekening mee dat de percentages bij benadering zijn.

We begrijpen dat deze situatie bezorgdheid kan veroorzaken, maar we willen u verzekeren dat we ons uiterste best doen om deze situatie ijverig op te lossen en de belangen van onze klanten te beschermen. Wij blijven tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en u de nodige informatie te verstrekken.

Wij danken u voor uw vertrouwen in bit4you AG en zullen u op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Het bit4you SA team

Pour votre complète information, vous trouverez ci-après le message publié par Coinloan :

Een gisteren, 24 april 2023, ontvangen Kennisgeving van Beschikkingsbeperking verplicht CoinLoan om alle operaties voor haar gebruikers stop te zetten, inclusief opnames. Deze actie is onverwacht en heeft onmiddellijk effect. Als gevolg hiervan hebben we geen andere keuze dan te voldoen aan de genoemde eisen. Wij doen er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Onze juridische entiteit in Estland (CoinLoan OÜ) maakt deel uit van de CoinLoan-groep, en de goedkeuring van de interim-trustee is nu verplicht voor alle operaties waarbij CoinLoan OÜ binnen de groep betrokken is en die verplichtingen voor CoinLoan OÜ met zich mee kunnen brengen. De ontvangst van deze goedkeuring kan enkele werkdagen in beslag nemen. We zullen meer informatie delen zodra die beschikbaar is.

Ons juridisch team heeft voldoende argumenten aangedragen om aan te tonen dat CoinLoan in staat is haar verplichtingen na te komen. De benoeming van de interim curator lijkt de makkelijkste manier voor de rechtbank om een oplossing te vinden door een onafhankelijke derde partij de financiële situatie van de onderneming te laten controleren. We gaan in beroep, maar we moeten ons ook houden aan de bestaande rechterlijke uitspraak.

Het stopzetten van alle activiteiten op het platform is een moeilijke beslissing, die we met pijn in het hart hebben genomen. We begrijpen dat dit nieuws een impact heeft op alle CoinLoaners, wiens belangen altijd onze prioriteit zijn geweest. We zullen ijverig werken om aan onze verplichtingen te voldoen en alle noodzakelijke stappen nemen om de activa van de gebruikers te beschermen en te behouden.” (Vrije vertaling)

(bron: https://coinloan.io/blog/important-message-to-all-coinloaners/.)

U vindt ook de link naar de publicatie naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak met betrekking tot CoinLoan:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/eng/teadaanne?teate_number=2065591

--

--

BIT4YOU.io

bit4you is an european crypto exchange platform. We are facilitating the transition between crypto currencies and traditional currencies such as euro.